Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Obchodní podmínky

 1. Server Zlatamesta.cz a její dceřiné stránky Zlatebrno.cz, Zlateceskebudejovice.cz, Zlatyceskykrumlov.cz, Zlatedomazlice.cz, Zlatefrantiskovylazne.cz, Zlatyhradeckralove.cz, Zlatycheb.cz, Zlatekarlovyvary.cz, Zlatyliberec.cz, Zlatemarianskelazne.cz, Zlataolomouc.cz, Zlataostrava.cz, Zlatepardubice.cz, Zlataplzen.cz, Zlatajepraha.cz a Zlateznojmo.cz je inzertní server provozovaný Karlem Hanzlíkem.
 2. Na tomto serveru lze bezplatně inzerovat firemní inzerci, lze také vkládat do katalogu firmy a webové stránky. Placenou inzercí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, která není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby - například zvýraznění a zařazení mezi TOP výběr inzerátů nebo fotogalerie.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo nezpřístupnit placenou inzerci služeb, pokud
  • není včas uhrazená
  • nesplňuje ostatní požadavky uvedené v bodě 4
 4. Na server není povoleno vkládat firmy a stránky, které:
  • Porušují zákony ČR
  • Jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly či ohrožuje veřejný pořádek
  • Poškozují dobrou pověst provozovatele
  • Mají rasový podtext
  • Propagují jakékoliv formy hubnutí
  • Propagují multilevel systémy, pyramidové hry, letadla
  • Šíří emailingové systémy
  • Nabízí systémy, které nabízejí bezpracné výdělky
  • Nabízí erotické služby
  • Inzerují leky a potravinové doplňky
 5. Zadavatel plně zodpovídá:
  • za kvalitu inzerce
  • za formální i obsahovou stránku reklamy umístěné na internetových serverech provozovatele
  • za případné porušení práv třetích osob, včetně následků z toho plynoucích
 6. Zadavatel se zavazuje:
  • na vyžádání provozovatele doložit materiály, či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením
  • uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob
 7. Zadavatel souhlasí, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které server Zlatamesta.cz nabízí.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, firmě nebo stránce nebo nezveřejnit, případně odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami serveru Zlatamesta.cz nebo dobrými mravy. Provozovatel se v takovém případě zavazuje kontaktovat zadavatele inzerátu o provedené akci.
 9. Provozovatel má právo smazat inzerát, firmu nebo stránku, pokud je vložena do špatné kategorie s ohledem na text. Provozovatel se v takovém případě zavazuje kontaktovat zadavatele inzerátu o provedené akci.
 10. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi firmou, stránkou a inzercí a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí a služeb.
 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených ve firmě a inzerátu.
 12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Zlatamesta.cz ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za možné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Zlatamesta.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Zlatamesta.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 15. Tyto obchodní podmínky jsou součástí závazné objednávky zadavatele, nebo uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a provozovatelem. Tyto podmínky nabývají platnosti a učinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Počasí
Znojmo

In-počasí

Zlatá města © 2024 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 978 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics